Rekisteriseloste / Sulava toimistotaide

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU-tietosuojadirektiivin mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Sulava toimistotaide

Kauppakatu 17 B, 80100 Joensuu

info@triogroup.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joona Turunen / info@triogroup.fi

3. Rekisterin nimi

Sulava toimistotaide asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen yhteistyö sekä sen mahdollistaminen.

Rekisterinpitäjä käyttää tietoja vain yhteistyöhön, ei markkinointiin ellei tähän ole erikseen annettu suostumusta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteritietoja voidaan kerätä usealla eri lomakkeella / tavalla useammassa eri vaiheessa.
Rekisteri saattaa pitää sisällään ainakin seuraavia tietoja asiakkaasta: Nimi, osoite,
puhelinnumero, sähköposti, paikkakunta ja muita henkilön itsestään kertomia asioita.

Puheluja voidaan tallentaa toiminnan kehittämiseksi.

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän tietojärjestelmästä sekä sivuston
kävijänseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä ja muista
julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tiedot ovat vain TRIO Group Oy:n ja sen välittömien sidosryhmien (yhteistyökumppaneiden)
käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten
tietotekniikkakumppanien tietoverkko, ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet (cookies)

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi.
Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle.
Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen.
Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi
evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.
Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.