Teknologian sykkeessä

Teemat ja toiveet

Modernius, nopeus ja asiakaslähtöisyys, pilvipalvelut, skandinaavinen värimaailma

Teosten määrä

1 kpl 40×60 cm

1 kpl 60×90 cm

2 kpl 90×135 cm

1 kpl 100×150 cm

Hintaluokka 1950 €

Projektin kuvaus

Taideprojekti toteutettiin yhteistyössä edistyksellisen IT-alan yrityksen kanssa, jonka keskeisiä arvoja olivat modernius, nopeus ja asiakaslähtöisyys. Projektin tavoitteena oli luoda visuaalinen maailma, joka kuvastaa yrityksen vahvaa osaamista pilvipalveluiden ylläpidossa ja kehityksessä sekä välittää tietotekniikan tarjoamia loputtomia mahdollisuuksia asiakkailleen.

Taiteilijatiimimme syventyi yrityksen brändiin ja sen keskeisiin liiketoiminta-alueisiin, erityisesti pilvipalveluiden ylläpitoon ja kehitykseen. Tavoitteenamme oli luoda taideteoksia, jotka kietoutuvat näihin teemoihin ja välittävät modernin teknologian nopeutta ja tehokkuutta.

Sininen pilvipalveluista ja teknologiaa yhdistävä taideteos yrityksen liiketiloihin

Taiteen avulla halusimme myös korostaa asiakaslähtöisyyttä. Teoksissa oli elementtejä, jotka edustivat eri liiketoiminta-alueita, joille yritys tarjoaa pilvipalveluita. Käytimme graafisia symboleja, jotka symboloivat erilaisia toimialoja, kuten rahoitusta, terveydenhuoltoa ja viestintää. Tällä tavoin halusimme välittää viestin siitä, että yritys ymmärtää asiakkaidensa liiketoiminta-alueet ja tarjoaa heille räätälöityjä ratkaisuja heidän jokapäiväisiin haasteisiinsa.

Taidetta toimistoon mustan ja tumman sinisen aaltoilevan muodon toimesta

Taideteoksissa keskityimme ilmaisemaan nopeutta ja liikettä visuaalisesti. Käytimme virtaviivaisia muotoja, dynaamisia linjoja ja graafisia elementtejä luodaksemme illuusion etenemisestä ja nopeudesta. Värien valinnassa korostimme futuristisia sävyjä, jotka sopivat hyvin myös yrityksen skandinaaviseen luonteeseen. Futuristisella ja pelkistetyllä värimaailmalla saimme myös luotua kuvaa yrityksen ajankohtaisuudesta ja positiivisesta suhtautumisesta luontoon.

Pilvipalveluiden ylläpito ja kehitys olivat taideprojektin keskiössä. Taideteokset kuvasivat abstrakteja pilvitaustoja, joissa näkyi tietotekniikan elementtejä, kuten data- ja palvelinsymboleita. Näillä teoksilla halusimme kuvainnollisesti välittää tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja sen merkitystä yrityksen asiakkaiden liiketoimintaan. Esimerkiksi tietokoneiden kytkeminen virtuaaliseen pilveen tai data-analyysin visuaalinen esittäminen toivat esille digitaalisen maailman monipuolisuuden.

Savumainen mittatilaustyönä teetetty taideteos yrityksen toimitiloihin